12:16 - 13. desember 2013

Adopsjon mot surrogati

Alle norske partier er motstandere av surrogati. Enklere tilgang til adopsjon kan bli det politiske svaret.

Annonse