14:37 - 20. januar 2012

Tilbake til kulturen!

Med den biologiske vendingen er det å hevde humanioras nytte og egenart viktigere enn noen gang, skriver Marit K. Slotnæs.

Illustrasjon: Marvin Halleraker www.marvin.no

Eksistensielle spørsmål om hvem vi er og hvor vi kommer fra, har nå fått et deilig håndfast svar: DNA. Det skriver den danske vitenskapsjournalisten og Morgenbladet-skribenten Lone Frank i boken Mit smukke genom (2010), der hun forteller hvordan det oppleves å få hele sitt biologiske arvemateriale utlagt og fortolket: «Velkommen til det genetiske supermarkedet».

Henvisningen til supermarkedet viser til det faktum at en fullstendig kartlegging av ens personlige genom nå er tilgjengelig for alle og enhver. Den avanserte og tidligere svært kostbare genteknologien har gjennomgått en demokratiseringsprosess, ikke ulikt det som skjedde med datateknologien. Fra å være et nytt og dyrt verktøy for en samfunnselite, er den personlige computeren (eller mac-en) blitt noe alle har råd til og en naturlig del av livet i moderne, utviklede samfunn. En fullstendig oversikt over dine genetiske forutsetninger er bare cirka 6000 kroner og et tastetrykk unna. Det store spørsmålet er hvilken nytte du har av informasjonen, og hvilken bruk vi som samfunn vil gjøre av den.

 

Annonse