14:57 - 21. juni 2012

Rett skal være rett

Sorenskriver Geir Engebretsen var aldri redd for at Norges mest alvorlige straffesak skulle bli et sirkus.

I rettssal 250: Sorenskriver Geir Engebretsen ville ikke at 22. juli-saken skulle gå i en underholdningsarena. Derfor ble rettssalen i Oslo tinghus bygget om til Norges største.
Annonse