14:45 - 09. august 2012

Refseren

Tidligere statsminister Kåre Willoch mener etterpåklokskapen er bedre enn ingen klokskap.

Kritisk før stormen: Tidligere statsminister Kåre Willoch venter med stor interesse på rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Han frykter at hensynet til aktverdige personers ettermæle og rykte vil stå til hinder for en klargjørende debatt som sikrer en bedre beredskap i fremtiden. Foto: Andreas H. Lunde/Scanpix

– For tolv år siden foreslo du som leder av Sårbarhetsutvalget blant annet at ansvaret for all sivil beredskap burde samles i ett departement. Det ble aldri gjort, og etter terrorangrepet 22. juli i fjor har du påpekt flere svakheter ved den nasjonale beredskapen. Hva sviktet aller mest?

– Jeg synes ikke det er riktig med noe endelig eller detaljert svar på dette få dager før vi får innstillingen fra 22. juli-kommisjonen, men jeg kan peke på noen helt sentrale spørsmål. Ett av dem er hvorfor ansvaret for sentrale sikkerhetsoppgaver var så delt. Denne delingen av ansvaret ser ut til å ha fått fatale virkninger. Her sikter jeg blant annet til at sikkerheten for regjeringskvartalet ikke lå under et sentralt beredskapsdepartement, men under et departement som for øvrig ikke var utstyrt med spesiell sikkerhetsmessig kompetanse.

– Og da sikter du til…

Annonse