15:00 - 12. januar 2012

Psykiaterne utfordres – en tenkt diskusjon

Hvordan kunne det lyde dersom filosofen, sosiologen eller historikeren fikk utfordre rettspsykiaterne om Anders Behring Breiviks mentale helse? Her er et tankeeksperiment.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

HERMENEUTIKK

Erklæringen: «[D]e sakkyndige har registrert observandens manglende evne til å se kompendiets åpenbare banale, og til dels direkte infantile fremstillingsmåte i noen deler av det.»

Kommentar: De sakkyndige har helt klart et poeng. Observanden virker bortimot sykelig selvopptatt i deler av det han kaller kompendiet, kanskje bedre kjent som manifestet, med tittelen 2083. Men mot det man kaller mistankens hermeneutikk, som ser etter sykelige trekk, må man kan hende sette en hermeneutikk som tar manifestet på ordet, der det er på sitt beste. Sagt på en annen måte: Virker ikke observanden ganske dyktig, i andre deler av manifestet? Hvor mange ville flyte såpass bra, på engelsk? Bør ikke observanden bedømmes i henhold til det han får til?

Annonse