15:03 - 12. januar 2012

Opphev det medisinske prinsipp

Det er på tide å forlate prinsippet som gjør at psykose gir personer straffefrihet i norsk rett.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse