09:32 - 16. november 2012

NRK var paranormal pioner

Foto: Grenseland - fem år etter

På begynnelsen av 70-tallet vakte André Bjerke og Harald Tusberg oppsikt med NRK-serien Streiftog i grenseland, der de presenterte okkulte og paranormale fenomener. I programmets seks episoder, som ble sendt i 1971 og 1972, tok de for seg alt fra Loch Ness-udyret og ønskekvister til synskhet, telepati og spøkelser. Serien, som muligens var verdens første tv-produksjon om overnaturlige fenomener, skapte stor debatt, og ble også til bok. I 1977 utga Bjerke og Tusberg boken Grenseland – fem år etter.

Annonse