15:31 - 01. november 2012

Norge må våkne

Syria er i ferd med å bli et nytt Bosnia. Norge kan ikke lenger stå passivt og se på, mener Midtøstenekspert Henrik Thune.

Kritisk: Henrik Thune har i mange år forsket på Midtøsten, men har også jobbet i Utenriksdepartementet. Nå er han kritisk til at hans tidligere arbeidsgiver i UD ikke tar klart standpunkt i Syria-konflikten. Foto: Ellen Lande Gossner

– Du vil at den norske regjeringen må gi politisk støtte til opposisjonen i Syria. Hva er politisk støtte?

– Det er å bidra til å bygge en paraplyorganisasjon og en eksilregjering som kan favne alle de sekteriske gruppene og det syriske samfunnet som er i opposisjon til Bashar al-Assad. Det store problemet i Syria akkurat nå er jo at man ikke har en klar part på opposisjonens side. Det fører til et voksende vakuum og kaos, som åpner for økt spillerom fra radikale krefter og stormakter i regionen. Og da er det heller ikke mulig å få i gang noen fredsprosess.

– Du hevder at Norge så langt har vært taus. Hva mener du med det?

Annonse