14:03 - 09. februar 2012

Nasjonsbyggere i Edinburgh

Skottlands selvstendighetstrang næres av romantiske ideer om nasjonen og av strategiske blundere fra eliten i London.

Kamp om opinionen: Skottlands førsteminister Alex Salmond vil ha uavhengighet fra London. Her med en gutt drapert i det skotske flagget etter at Salmonds nasjonalistparti gjorde rent bord i det skotske valget i fjor. Foto: Jonathan Mitchell/Scanpix

Hva skal det bli igjen av Storbritannia? Mens det ytre imperiet forsvant gjennom kolonifrigjøring i tiårene etter annen verdenskrig, står nå det indre imperiet på de britiske øyer for tur. Det er i alle fall slik skotske nasjonalister motiverer sin kamp for selvstendighet.

Historien har de definitivt på sin side. I motsetning til oversjøiske kolonier ble ikke Skottland modnet av britenes herredømme. Skottene har en rik fortid både politisk og kulturelt og stemte selv for å slå det skotske parlamentet sammen med britenes i 1707. Andre samfunnsbærende institusjoner – som kirke, skolesystem og rettssystem – har bestått gjennom tre hundre år i britisk union.

Forestillingen om fordums storhet er et viktig politisk verktøy for førsteminister Alex Salmond når han nå skal forsøke å overbevise skottene om at tiden er inne for å kutte fortøyningene til London. Salmonds politiske ryggdekning er betydelig, ettersom fjorårets valg ga hans nasjonalistparti SNP flertall i det skotske parlamentet.

Annonse