20:51 - 16. februar 2012

Livsløgndetektoren

En av fire menn får ikke barn, og høyt utdannede menn resirkuleres. Kari Skrede (70) dykker ned i tørre tall og forteller oss hva som foregår på kjønnsmarkedet.

Fortsatt feminist: – Feminismen i dag er litt sånn retten til å spise kake når man vil, sier samfunnsforsker Kari Skrede. Hun har brukt en hel karriere på å forske på norske kvinners livsløp, og fastslår at de fortsatt går for likestilling light.

Vi skal straks snakke med samfunnsforsker Kari Skrede om kjønnssegregering, likestilling light og resirkulering av menn – et begrep hun faktisk har funnet opp for å beskrive hvordan en gruppe høyt utdannede norske menn får flere kull med barn, fordi kvinner velger seg «pent brukte» menn med barn fra før, samtidig som en gruppe mer ressurssvake menn velges fra. Men la oss starte med et av forskerens favorittord: Kohort, opprinnelig brukt om de som marsjerer i takt i en romersk hæravdeling, nå et av demografiens viktigste begreper, brukt om alle dem som deler fødselsår eller en annen viktig begivenhet, for eksempel året de gifter seg.

– De som er født i et bestemt år marsjerer i takt. De har opplevd signifikante begivenheter på samme stadium i livsløpet. Noen ganger er dette veldig dramatiske begivenheter, sier Skrede.

Få andre samfunnsforskere vet mer om de demografiske trendene i Norge de siste 100 årene. Gjennom et helt forskerliv har hun sporet endringene i måten vi lever livene våre på, fra fødsel til død, gjennom krig og kvinnefrigjøring: Hvor lenge vi studerer, når vi gifter oss, hva vi jobber med, hvor mange barn vi får, når vi får dem, og hvem vi får dem med – beskrevet gjennom statistikk.

Annonse

«Høsten 1993 så den nyslåtte sjefredaktør og aviseier Truls Lie og en liten håndfull medarbeidere den første utgaven av den gjenoppstandne kultur- og kommentaravisen Morgenbladet…»