21:56 - 19. april 2012

Leve politikken

Vegard Grøslie Wennesland vil ikke at AUF skal bli en sørgeklubb under rettssaken.

Vil videre: Vegard Grøslie Wennesland syntes det var befriende første gang han ble omtalt i en avisartikkel uten at Utøya ble nevnt. Foto:Ellen Lande Gossner
Annonse