Annonse
23:58 - 03. mai 2012

Klipp-og-lim-ekstremismen

I debatten om Anders Behring Breiviks tilregnelighet drukner et sentralt moment: Hans politiske galskap er ikke det minste spesiell.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse

«Trusselen fra voldelig høyreekstremisme har nådd et nytt nivå i Europa, og må ikke undervurderes. Trusselen vil mest sannsynlig komme fra enkeltaktører, men organiserte undergrunnsgrupper har også evne til og mål om å utføre angrep.»

Slik oppsummerer det europeiske politisamarbeidet Europol trusselen fra høyreekstremt hold i sin siste rapport om terrortrusler i Europa, publisert forrige uke. Det er en rapport som – tross et noe mangelfullt tallmateriale – har en vesentlig styrke: Den er enda en påminnelse om at den europeiske terrortrusselen ikke kommer fra bare ett hold, her er både venstreekstreme, anarkister, høyreekstreme, radikale islamister og også enkeltsaksterrorister representert. Det som til en viss grad skiller trusselen fra høyreekstreme fra de andre, er at den i liten grad knyttes til organiserte miljøer. Dette inntrykket fremgår også av en relativt fersk rapport fra det danske sikkerhetspolitiet PET, der det heter at «[d]er kan være personer eller grupper i Danmark, der selv sammensætter deres militante ideologi på basis af forskellige højreekstremistiske ideer».

 

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse