Annonse
15:40 - 23. august 2012

Klimaforskerne slår tilbake

Annonse

Foreningen Klimarealistene, som samler landets ivrigste klimaskeptikere, har begynt å spre sitt budskap til landets skoler. Foreningen sendte tidligere i år heftet «Naturen – ikke menneskene – styrer jordens klima» til samtlige videregående skoler i landet. Nå svarer klimaforskerne. Klimaforskningssentrene Cicero og Bjerknessenteret mener innholdet er så graverende at de har sendt et 18 sider langt tilsvar til politikere, skoler og biblioteker, der de tilbakeviser påstandene. «Hvert eneste av kapitlene i Klimarealistenes hefte inneholder omfattende faglige feil, utelatelser, misforståelser og forvrengninger. Forfatterne benytter velkjente teknikker til å spre tvil om klimaforskningen, slik som å håndplukke de data som bekrefter påstandene, å bygge på påstander som for lengst har vært tilbakevist i faglitteraturen og å ignorere store mengder solide vitenskapelige resultater», skriver klimaforskerne.

Annonse