13:50 - 31. mai 2012

Kinas største byggeprosjekt

Kineserne ser til Norden når de skal bygge velferdsstat for 1,3 milliarder innbyggere.

Lærer i Norge: Yuegen Xiong er professor i sosialpolitikk ved Peking-universitetet i Beijing og Stein Kuhnle er professor i velferd og demokrati ved Universitetet i Bergen. Xiong var nylig i Norge for å lære mer av den norske velferdsmodellen. FOTO: HELGE SKODVIN
Annonse