Annonse

Annonse

20:28 - 16. februar 2012

Kampen om asylet

En slags innrømmelse legges på bordet: Regjeringen vurderer å ta mer hensyn til asylbarn som har slått røtter i et lokalsamfunn.

Et dannet møte: Psykolog Karl Eldar Evang (til høyre) og statssekretær Pål Lønseth beveger seg i sirkler, nærmer seg hverandre, men befinner seg alt i alt på hver sin planet i synet på norsk innvandringspolitikk.

Den privatpraktiserende psykologen Karl Eldar Evang klorer ikke ut øynene på statssekretær Pål Lønseth der de sitter på hver sin side av bordet på kafeen Asylet på Grønland i Oslo. Treffet skal ikke av den grunn kalles vennskapelig. De er dannede, og stemningen jovial. Evang forteller om sin fritidssyssel som psykolog for papirløse, og sannelig ender det hele med at statssekretæren gjerne vil bli invitert til det private helsesenteret som drives av Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Det er så en skulle tro at Pål Lønseth var på gli.

– Vi fant det nødvendig å presisere i Stortinget at du og de andre på helsesenteret ikke driver en straffbar virksomhet, sier han.

– Det skulle da bare mangle. Dette senteret skulle vært det offentliges ansvar, svarer Evang.

Annonse

Mer fra Aktuelt