16:22 - 22. mars 2012

Ideale fordringer, skitne fantasier

Dagbladet har satt en ny standard for statsråders habilitet, som appellerer til de nedrigste sidene ved det norske samfunnet.

Illustrasjon: Marvin Halleraker www.marvin.no

Dagbladets oppslag om at Jonas Gahr Støre har gitt seks millioner kroner av Utenriksdepartementets midler til en stiftelse kontrollert av en venn, føyer seg inn i en rekke liknende saker den siste tiden som antyder at norske politikere er korrupte. Nå er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i gang med granskningen av alle departementenes tildelinger i 2011. De vil trolig finne en rekke saker som kommer igjennom et stadig voksende nåløye for hva media forbinder med korrupsjon.

 

Rent formelt er det betydelig forskjell på sakene som har kommet frem så langt. Lysbakken overkjørte embetsverket da de advarte mot å støtte det SV-tilknyttede «Jenteforsvaret» med 154 000 kroner, og har selv erkjent sitt feilsteg. Kommentatorer og eksperter deler hans vurdering.

Annonse