13:53 - 31. mai 2012

Har øsekar, mangler fyrtårn

Spania og Italia kutter utgifter. Likevel øker rentene på statslån. Hva skjer?

Har øsekar: «Indignados»-bevegelsen feiret sin ettårsdag i Madrid 15. mai. «Indignados» er et løst, antiautoritært nettverk uten politisk tilknytning. Foto: Scanpix/Emilio Morenatti

Hvis du har gitt opp å forstå hva eurokrisen egentlig handler om, er du trolig i godt selskap. Selv lesere av spesialiserte finansmedier som The Economist og Financial Times har store problemer med å gjengi analytikernes vurderinger, fordi de spriker så voldsomt, og fordi totalbildet endres fra kvartal til kvartal.

Også politikerne som skal fatte beslutningene om hvilke grep som skal tas, mangler klare holdepunkter. Så langt har de forsøkt å styre etter en forestilling om «balanse». De har tenkt at dersom de klarer å få balanse i statsbudsjettet, og dersom de klarer å få balanse i utenrikshandelen, vil de gjenvinne finansmarkedenes tillit.

Ta Italia og Spania. Etter å ha gjennomført innsparingstiltak tilsvarende over 100 milliarder euro siden 2010, ligger Italia an til å nå budsjettbalanse i 2014 eller 2015. Spania gjør også fremskritt. Underskuddet på statsbudsjettet krympet fra 11,2 prosent av BNP i 2009 til 8,9 prosent i 2011, og regjeringen i Madrid tror den vil nå 5,3 prosent ved utgangen av 2012.

Annonse