15:12 - 06. desember 2012

Har EU bidratt til fred og forsoning i Europa?

Nobelkomiteen mener tydeligvis det. Hva mener verdens fremste Europa-forskere?

Illustrasjon: Kristoffer Nilsen
Annonse