15:12 - 06. desember 2012

Har EU bidratt til fred og forsoning i Europa?

Nobelkomiteen mener tydeligvis det. Hva mener verdens fremste Europa-forskere?

Illustrasjon: Kristoffer Nilsen

Thomas Risse
Forskningsdirektør ved Senter for transatlantiske relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Otto Suhr-instituttet for statsvitenskap ved Det frie universitetet i Berlin, Tyskland

– EU er sannsynligvis et av de viktigste og mest fullendte fredsprosjektene i menneskehetens historie. Derfor var det på tide at EU ble tildelt Nobels fredspris. Etter århundrer med krig har EU skapt en stabil fredsorden i Europa der risikoen for krig er redusert til null. Det er litt av en prestasjon, sammenlignet med andre regioner i verden. I tillegg har EU bidratt til forsoning i Europa etter at den kalde krigen tok slutt, ved å integrere de nye demokratiene fullt ut.

– Spilte USA og Nato en rolle i denne fredsprosessen?

Annonse