14:51 - 06. januar 2012

Framtiden i låste hender

Verdenssamfunnet vil ikke greie å begrense den globale temperaturutviklingen til to grader. Dagens teknologi låser oss i flere tiår fremover.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

Den 20. desember i fjor åpnet Yara en ny fabrikk i Qatar. Det skjedde høytidelig, anført av landets leder, hans høyhet emiren Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Fabrikken produserer amoniakk til mineralgjødsel i landbruket, 1,6 millioner tonn i året. Utslippene av karbondioksid (CO2) vil hope seg opp i underkant av tre millioner tonn per år, ettersom energiforbruket er basert på gass. Yara regner med at fabrikken vil kunne være i drift i minst førti år, til forbi 2050, med godt vedlikehold og oppgraderinger.

De tre første dagene i 2012 solgte Bilia på Hønefoss ni BMW-er, bestilt før jul i fjor. Én av dem, en X3, skaper en CO2-mengde på knapt 150 gram per kilometer ved såkalt blandet kjøring, dels i gater, dels på landeveier. Et grovt anslag for bilens brukstid er rundt 20 år.

Når vi trekker inn klimaproblematikken, kan vi kalle disse investeringene låsninger. Kloden er låst inn i eller bundet til utslippene fra Yara-fabrikken i Qatar og BMW-ene i Buskerud i deres levetid. Å stenge fabrikken i Qatar i 2020 vil være fryktelig dyrt, på samme måte som det vil være kostbart for en BMW X3-eier å parkere bilen sin i garasjen, for godt, allerede om fire år, uten å få den solgt engang.

Annonse