14:56 - 12. januar 2012

Forbrytelse og straff

Tilfellet Anders Behring Breivik setter hele psykiatrifaget på prøve. Flere psykiatere mener selv at de har for stor makt som rettssakkyndige.

Skal en som utvikler et fiendtlig verdensbilde, gå fri for straff, selv når han klarer å utvikle en gjødselbombe? Selv når han forbereder seg mentalt til selve terrorhandlingene med ideologisk motiverende musikk, som en egen slags toppidrettsutøver? Selv når han synes å vegre seg mot å skyte på nært hold? Tar man ikke da fra ham ansvaret, og derved menneskets verdighet?

Det er full strid om psykiatriens posisjon i samfunnet etter at den rettspsykiatriske erklæringen til Torgeir Husby og Synne Sørheim ble lagt frem 29. november i fjor. Selve prinsippene for tilregnelighet er i spill, og psykiatriens posisjon i rettssammenheng. Kanskje litt overraskende: Debatten føres heftig blant psykiatere og psykologer selv.

Nylig gjorde avdelingsoverlege Anders Gaasland det kjent at han trekker seg fra nye oppnevnelser som rettspsykiater. Han synes de sakkyndige har for mye makt, på usikker basis. Han vil ha nye prinsipper til grunn for vurdering av utilregnelighet. Psykolog Ingrunn Skre og psykiater Vidje Hansen ved Universitetet i Tromsø tar til orde for den samme endringen i denne ukens Morgenbladet (se lenke overfor). Også psykologiprofessorer ved Universitetet i Oslo har ønsket denne diskusjonen frem i lyset.

Annonse