14:13 - 02. august 2012

EU uten Storbritannia?

Det er ikke Hellas’ skjebne, men Storbritannias veivalg, som på sikt har størst betydning for Europa.

Mot avstemning? Mye taler for at det går mot en folkeavstemning i Storbritannia om forholdet til EU. Her demonstrerer EU-motstandere i United Kingdom Independence Party utenfor det britiske parlamentet. Foto: Carl Court/Scanpix

UTENRIKSANALYSE

For mange av de ivrigste europavennene og føderalistene – de som ønsker et tettere sammenvevd Europa – er Storbritannia erkefienden. Ikke ville britene være med i eurosonen eller Schengen. Landet nektet endog å akseptere Lisboatraktatens charter for grunnleggende rettigheter, som trådte i kraft i 2009, fordi politikerne fryktet det vil styrke arbeidstakernes rettigheter.

Det er umulig å lage en liste over alle EU-initiativ Storbritannia har stanset, av den enkle grunn at de knapt rekker å se dagens lys før alle skjønner at London vil nedlegge veto.

Annonse