11:51 - 26. juli 2012

Erkjennelser fra Oljeberget

Statsviter Iver B. Neumann har besøkt det hellige land i et teologtungt reisefølge.

Lys over Jerusalem: Jerusalem sett fra Oljeberget. Iver B. Neumanns tur til Israel forandret ikke bare hans syn på Det hellige lands fortid, men også på dets fremtid. Foto: Jon Kåre Time

Det hørte en gang med til småskoleutdannelsen her i Norge å kunne svare på hvem som dyttet hvem i hva. Til den høyere utdannelsen hører det ikke bare å kunne svare, men også å kunne plukke fra hverandre spørsmålet.

Halvbrødrene dyttet Josef i brønnen, men hvorfor ble det ikke spurt om hvor de gjorde det? Fordi det var aldeles overflødig. Det skjedde i bibelsk tid og dermed skjedde det i det hellige land eller der omkring.

Annonse