15:52 - 04. oktober 2012

En tragedie ved navn mor, far og barn

Mors omssorgssvikt er én grunn til at det gikk så galt med Anders Behring Breivik, hevder ny bok. Biologi, en fraværende far og en ideologi som legitimerer vold kan også være en del av forklaringen.

Oppvekst: Anders Behring Breivik vokste opp på Silkestrå i Oslo. Foto: Ellen Lande Gossner

«Den som styrer krybben, styrer verden», sa Anders Behring Breivik til psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim. I hans nye superstat skulle kvinner gjøres overflødige ved kunstige livmorer. På sikt kunne kvinnen kanskje erstattes helt. Superstatens første lov skulle være at mannen automatisk fikk foreldrerett i barnefordelingssaker.

 

Ny teori om 22. juli. En ny bok trekker trådene tilbake til drapsmannens barndom for å forklare 22. juli. En norsk tragedie. Anders Behring Breivik og veiene til Utøya er skrevet av forfatteren Aage Borchgrevink. Han er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og har tidligere skrevet flere bøker om konfliktene på Balkan og i Kaukasus.

Annonse