15:52 - 04. oktober 2012

Barnas vern

Omsorgssvikt og tilknytningsvansker blir identifisert som vår tids største helseproblem i den siste offentlige utredningen om barn og barnevernet.

Endret syn: Aage Borchgrevink nærmet seg opprinnelig 22. juli som en politisk massakre. Grundig lesning av det såkalte manifestet til Behring Breivik fikk ham til å endre oppfatning og lete etter svar i drapsmannens barndom.

Kunne 22. juli vært unngått? Spørsmålet rir det norske samfunnet etter at Gjørv-kommisjonen slo fast svikt etter svikt i norske departementer og etater. Men Aage Borchgrevink mener det ikke nødvendigvis er økt beredskap, bedre politimoral, eller flere sikkerhetstiltak som er den viktigste lærdommen av 22. juli.

– En viktig lærdom handler om barne- og familiepolitikk. 22. juli-kommisjonens grundige rapport går ikke inn i dette – men forebygging av hat, radikalisering og terror handler også om å hindre at barn sviktes av sine foreldre. En banal innsikt, kanskje, muligens så banal at den overses, sier Borchgrevink.

Høsten 1983 sendte en psykolog ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri en sterk advarsel til andre institusjoner om at det var stor risiko for utvikling av alvorlig psykopatologi i «Anders’» tilfelle.

Annonse