Annonse
04:00 - 03. juni 2011

Vil ha UNE-sjefen i fast stilling

Justisdepartementet ønsker å fjerne åremål i Utlendingsnemnda (UNE).

Kan bli sittende:UNE-direktør Terje Sjeggestad. Arkivfoto: Ellen Lande Gosner
Annonse

UNE-direktør Terje Sjeggestad kan komme til å bli sittende, selv om hans andre åremålsperiode går ut ved nyttår. Sjeggestad tiltrådte da UNE ble opprettet i januar 2001, og ble gjenoppnevnt i 2007. Ifølge dagens regelverk må han gå av når det andre åremålet er slutt i januar 2013. Nå vil Justisdepartementet imidlertid gjøre om åremålet til en fast stilling.

Åremålet har vært begrunnet med at dette kan være fordelaktig «når lederoppgavene krever at vedkommende i særlig grad må ha evner og muligheter for faglig eller administrativ nyorientering». Men nå argumenterer departementet mot åremål i stillingen. I et høringsbrev skriver Justisdepartementet at «stillinga som UNE-direktør har eit særpreg som talar imot bruken av åremål» og viser til Tjenestemannsforskriften, der det heter at åremål ikke skal benyttes når det er «særlig viktig at lederen har en uavhengig stilling».

Vil ha åremål. Forslaget om å avvikle åremålsstillingene i UNE er sendt ut på høring til en rekke instanser, med frist 3. juni. Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) står på listen. Organisasjonen er kritisk til å fjerne åremålet.

Annonse