04:00 - 21. januar 2011

Venner og fiender

Norsk offentlighet er full av folk som har kjent hverandre lenge. Hva har det med saken å gjøre?

Illustrasjon: Marvin Halleraker www.marvin.no

Antropologen Sindre Bangstad har hevet rødpennen mot norsk offentlighet. Kanskje burde han heller ha brukt den noe mer kritisk i sine egne e-poster, som sirkulerer i gråsonen mellom offentlig og privat for tiden.

I en av e-postene kommer han med grove beskyldninger mot professor og forfatter Unni Wikan, som han hevder skal ha forsøkt å kneble ham i debatten etter Walid al-Kubaisis film Frihet, likhet og det muslimske brorskap (2010). I e-posten vurderer han Wikans advarsler som en trussel mot sin akademiske «integritet, selvstendighet og ytringsfrihet». Store, pompøse og viktige signalord. Han har diskutert saken med sine «overordnede», som deler hans oppfatning. Det offentlige ordskiftet om islam er manipulert, hevder han. Det interessante spørsmålet er av hvem? Hvem knebler hvem i norsk offentlighet? På hvilken måte?

 

Annonse