Annonse
04:00 - 28. oktober 2011

Ung må verden ennu være

Verdensborger nummer syv milliarder.

Den nyfødte: Skodres foreldre Hildegunn Edløy Holstvoll og Torbjørn Stensveen ga tillatelse til at Morgenbladet dokumenterte fødselen og at bildene trykkes i avisen.
Annonse

Skodre kom til verden på Rikshospitalet i Oslo 22. oktober 2011 klokken 14.39. Han kan godt være klodens borger nummer syv milliarder. Verdens befolkning når dette antallet omtrent i disse dager, ifølge FN. Og søndag 31. oktober markerer FNs befolkningsfond (UNFPA) syvmilliardersdagen.

Skodre er født med rett til liv, frihet og personlig sikkerhet, ifølge FNs menneskerettighetserklæring, som angivelig er verdens mest oversatte dokument. Erklæringen slår videre fast at individet har rett til mat, utdannelse, klær, helseomsorg og beskyttelse mot arbeidsløshet. Enkeltmennesket er ukrenkelig, det har rettigheter og plikter som er gyldige uansett hvilke omstendigheter et barn blir født inn i.

Ved milepælen syv milliarder kan vi slå fast at en stor andel av verdens befolkning ikke får oppfylt sine rettigheter. Selv om vekstraten nå går ned, fortsetter verdens befolkning å øke. Hvis befolkningen fortsetter å øke i samme tempo som i dag, blir vi mer enn dobbelt så mange, mellom 16 og 18 milliarder mennesker, innen dette århundrets slutt, ifølge Hania Zlotnik. Hun er FNs fremste befolkningsekspert og direktør for et FN-kontor i New York som studerer verdens demografiske utvikling. I mai i år offentliggjorde hun og medarbeiderne i UNDESA prognosene for befolkningsutviklingen frem mot 2100. Middelprognosen deres går ut på at verden når ti milliarder innbyggere i 2083. Mens befolkningstallet kan ligge enda høyere da om ikke fruktbarheten i deler av verden går kraftig ned.

Annonse