04:00 - 21. januar 2011

Undersøker anklager om knebling

Wikan-Bangstad-saken ble denne uken tatt opp i universitetsledelsen.

ingjerd Hoëm, instituttleder ved Institutt for sosialantropologi. Pressefoto fra instituttet.

Forrige uke skrev Morgenbladet om uenighet og diskusjonskultur ved Sosialantropologisk Institutt i Oslo. Sosialantropolog Sindre Bangstad hevdet at hans kollega, Unni Wikan, har prøvd å kneble ham i debatten om islam. Bangstad hevdet at Wikan ved to tilfeller skulle ha «advart ham» mot å uttale seg kritisk mot den norsk-irakiske samfunnsdebattanten Walid al-Kubaisi – blant annet ved å påpeke overfor Bangstad at hun var al-Kubaisis «venn».

Denne uken tok instituttleder Ingjerd Hoëm opp saken i formelle kanaler ved universitetet.

– Jeg har tatt opp saken med instituttledelsen og også universitetsledelsen. Og jeg har selvfølgelig også vært i kontakt med Sindre Bangstad selv og andre kolleger ved instituttet for å forsøke å kartlegge hva som ligger bak dette.

Annonse