04:00 - 25. februar 2011

Under streken: Noen å hate

Northug-hatet er selvhat, og handler mest om Ola Nordmanns manglende evne til å gå i seg selv.

Norge i miniatyr: Petter Northug smiler selvtilfreds til resten av verden, fra fluktstolen i Italia. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Petter Northug er en Kristus-figur, skrev den svenske idéhistorikeren Sverker Sörlin i Morgenbladet for en måned siden. Fordi han er en revolusjonær, som får «Jerusalem og Roma til å riste i sine grunnvoller». Nå som Northug er hovedattraksjon under Ski-VM i Oslo, tvinges vi til å gi et par supplerende kommentarer. Kristus-analogien er en god tanke, men Sörlins konklusjoner er dessverre upresise.

Northug er ingen revolusjonær. Vegard Ulvang og hjernene bak Tour de Ski omvelter skisporten, Northug går bare veldig fort, men det ville han gjort også hvis det var intervallstart på gamlemåten hver helg. Kristus-rollen ligger snarere i korsfestelsen, i at Northug blir straffet for Ola Nordmanns synder. Har man gitt opp kampen mot egen moralsk tilkortkommenhet, er det fristende å korsfeste andre.

Northug er et Norge i miniatyr, et minste felles multiplum, både Staten og alle innbyggerne i ett. Han knyttes til egenskaper og handlinger verken stat eller folk vil vedkjenne seg, men som er en uadskillelig del av vår virkelighet og levesett.

Annonse