Annonse
04:00 - 10. juni 2011

Tvang som før

17. juni legger Paulsrud-utvalget frem sin utredning om bruk av tvang i psykiatrien. Morgenbladet er kjent med at utvalget vil støtte dagens praksis.

Utreder tvungent vern: Lovutvalget ledes av advokat Kari Paulsrud (til høyre), og er sammensatt av personer med juridisk-, helsefaglig-, politi-, bruker- og pårørendebakgrunn. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til venstre. Foto: HOD
Annonse

Etter det Morgenbladet kjenner til, vil flertallet i utvalget, mot én stemme, bevare de prinsipper som ligger til grunn for at psykiatere og psykologer i dag kan iverksette tvungent vern. Lov om psykisk helsevern anbefales videreført inntil videre.

Flertallet går inn for:

Å videreføre grunnvilkåret for tvang, at du har en «sinnslidelse». Dersom du ikke ønsker behandling, overprøves din vilje, fordi du av spesialisten ikke anses i stand til å velge ditt eget beste.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse