04:00 - 07. oktober 2011

Ti teser om 22. juli

Et monster begikk 22. juli 2011 en halv dags krig mot et land, sitt eget. Han er en narsissistisk publisitetsjeger, så hans navn skal være unevnt. Problemet er: Hva skjedde, hva nå?

Radikal sammenligning: Fredsforsker Johan Galtung trekker paralleller mellom 22. juli og krigen i Afghanistan. Her fra debattseansen i regi av Kulturutvalget på Blindern i Oslo. Foto: Rolf Grieg

Tese 1: 22. juli kan bare forstås på bakgrunn av to andre kriger.

For det første krigen mellom Vesten og islam i muslimske land, spesielt i Afghanistan, og krigføringen innad i muslimske land mot dem som samarbeider med Vesten. Det er i dag offisielle USA-ledede operasjoner i seks muslimske land; regner man med hemmelige operasjoner er det langt mer. Norge deltar offisielt i tre.

Så kommer krigen innen islam mot dem som kalles forrædere. Og på den andre siden, kampen i Vesten mot dem som «baner veien for islamister», som hittil har tatt form av en «overvåkning». 22. juli gjorde Norge til den første krigsskueplassen. Det kunne vært, og kan bli, andre land.

Annonse