Annonse
04:00 - 03. juni 2011

Streng og urettferdig

Annonse

Regjeringens innvandringspolitikk er ikke noe vakkert kapittel når det kommer til barn. Den er snarere direkte barnefiendtlig, både i utvisninger av barn som har vokst opp i landet og i behandlingen av mindreårige asylsøkere. Barn som er født i Norge, der en av foreldrene er papirløse, er en gruppe vi sjelden hører om. «I saker som dette ser vi at barna taper gang på gang,» sier Andreas Furuseth i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) i denne ukens Morgenbladet. Innvandringsregulerende forhold – det vil si alt som kan holde innvandringen nede – tillegges større vekt enn barnets beste. Vi tar det som en psykologisk kjensgjerning at barn ikke har godt av å skilles fra foreldrene i mange år. Dette faktum har likevel så lav status i rettspraksis på utlendingsfeltet, at det ville vært utenkelig at etnisk norske foreldre hadde fått samme behandling. Nå skal det opp en sak i Høyesterett som kan skape presendes for et sterkere hensyn til barn. Hvis tobarnsmoren Zarife Kashtanjeva vinner, riktignok. Hun har klaget sitt utvisningsvedtak helt til topps, der den skal behandles torsdag i neste uke. Norge gjorde FNs barnekonvensjon til norsk lov i 2003 – hvis Høyesterett tar dette innover seg, er det vanskelig å forstå annet enn at Kashtanjeva må kunne få bli. Utfallet i saken kan få betydning for andre barn som er født i Norge, der en av foreldrene mangler oppholdstillatelse. Dette er situasjonen også for Haji Hassan, som må forlate sin kone og sønn på halvannet år, uten å vite om han noensinne får komme tilbake. Både Zarife Kashtanjeva og Haji Hassan har oppholdt seg «ulovlig» i Norge, men de har arbeidet og skapt seg et liv mens de ventet på utfallet av saken sin. De faller ikke inn under luksusparagrafen «Lex Amelie», de er ikke spesialister og de har ikke tjent mer enn en halv million i året. Kashtanjeva og Hassan er vanlig arbeidende mennesker. En vanlig mor, en vanlig far. Før sommeren skal justisminister Knut Storberget legge frem meldingen Barn på flukt, og i neste uke holder Utlendingsdirektoratet sin vårkonferanse om temaet. Barn som har foreldre på flukt, har også krav på vern. Ifølge Barnekonvensjonen, men ikke ifølge norsk innvandringspolitisk praksis. Nå står slaget om hvem som skal veie tyngst.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Mitt inntrykk er at mange store givere tror man kan bestille den forskningen man trenger.»