04:00 - 09. september 2011

Morgenbladet presiserer

I artikkelen «Eurabiske vers» den 19. august ble partiet Sverigedemokraterna, i et intervju med religionshistorikeren Mattias Gardell, beskrevet som et i begynnelsen, «klassisk nazistisk parti». Dette er en uriktig beskrivelse. I tilblivelsen av partiet hadde enkelte av stifterne og sentrale medlemmer bakgrunn fra nazistiske bevegelser.

Annonse