04:00 - 12. august 2011

Liksomfolkestyret

En stemme i kommunevalget er en stemme for fortsatt sentralisering av makt.

Illustrasjon: Marvin Halleraker, www.marvin.no
Annonse