04:00 - 05. august 2011

Ut av kjærlighetspsykosen

Følelser blir raskt til politikk når nasjonen rammes av et traume.

Et folk i sorg: Nasjonens sorg ble uttrykt på gater og torg etter angrepene 22. juli. Det samme har skjedd etter lignende tragedier i andre vestlige land. foto: siv dolmen
Annonse