Annonse
04:00 - 10. juni 2011

Forandrer ikke tvangsregler

Leger og psykologer skal fortsatt få tvangsinnlegge og tvangsmedisinere mennesker, konkluderer lovutvalg i ny utredning. – Ikke overraskende, men dypt beklagelig, sier høyesterettsdommer Ketil Lund.

Lukket psykiatrisk avdeling: Bildet er tatt ved en norsk akuttpsykiatrisk avdeling i juni 2011.
Annonse

Neste fredag blir helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter planen overrakt en utredning (NOU) om dagens regler for tvang i psykisk helsevern. Mot én stemme går utvalget inn for å bevare lovens vilkår for å bruke tvang. Behandlerne skal fortsatt kunne definere om folk med psykisk smerte er i stand til å vite sitt eget beste, og de skal fortsatt gis myndighet til blant annet å medisinere folk mot deres vilje.

– Det var dessverre ikke annet å vente, sier jurist og høyesterettsdommer Ketil Lund.

– Det krever mye gjennomdrøfting og fordypelse hvis man skal gjøre noe med et system som er så sementert som det norske tvangssystemet. Derfor har jeg vært tvilende til at det kunne komme noe viktig ut av dette.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse