04:00 - 02. september 2011

Folkerettens forsvarer

Morten Bergsmo flytter til Kina for å undervise i menneskerettigheter og internasjonal strafferett.

«Faglig stimulerende»: Morten Bergsmo er en av Norges fremste eksperter på internasjonal strafferett. I to år skal han nå være gjesteprofessor ved Peking University Law School, et av Kinas mest anerkjente jusfakultet.
Annonse