Annonse

Annonse

04:00 - 19. august 2011

Eurabiske vers

Konspirasjonsteorien om Eurabia har gjort islamfiendtlighet mer spiselig, og fått amerikanere til å frykte at Europas fremtid er muslimsk.

Historisk inspirasjon: Historiske bilder og amatørmessig photoshop står side om side i anti-jihadistenes univers. Her: Carl von Steubens Slaget ved Poitiers (1834). Slaget ble utspilt i 732 og årstallet spilte en stor rolle i Anders Behring Breiviks såkalte manifest, fordi frankerne beseiret den islamske hæren.

Eurabia

Konspirasjonsteori som bygger på en forestilling om at ikke-muslimer er i ferd med å bli et mindretall i Europa og at europeiske politikere har en hemmelig plan eller er i en allianse med arabiske land for at dette skal skje.

I oktober 2007 står den vevre eldre kvinnen Gisele Littman, best kjent under pseudonymet Bat Ye’or, foran forsamlingen under Counterjihad-konferansen i Brussel for å dele sin europeiske dystopi.

«I 40 år har Eurabia bygd sine nettverk, sine finanser, sin hegemoniske makt over media, universitetene, kulturen og folks sinn,» sier hun til forsamlingen.

I salen sitter bloggere og politikere fra den gryende transatlantiske kontra-jihadist-bevegelsen. De lytter til kvinnen som regnes som bevegelsens fremste ideolog. Ye’or er oppfinner av Eurabia-teorien og gudmor til Eurabia-litteraturen.

Blant dem som drar hjem for å levere oppdateringer til sine landsmenn er norske Jens Anfindsen, som representerer Human Rights Service på Brussel-konferansen, og politikeren Ted Ekeroth fra Sverigedemokraterna.

Idéuniverset konferansedeltagerne har samlet seg for å diskutere, dreier seg om Europas kapitulasjon for islam. Konferansen arrangeres av det anti-islamske belgiske nasjonalistpartiet Vlaams Belang, og er et ledd i et forsøk på å gjøre Eurabia-diskursen om til en politisk bevegelse. Siden er det blitt holdt Counterjihad-konferanser i Wien i 2008, København i 2009, og Zürich i 2010.

 

Kvinnen bak. E-postveksling med Eurabia-ideolog Bat Ye’or i forrige uke:

«Kjære Bat Ye’or. Jeg er journalist i den norske avisen Morgenbladet. Jeg holder på å researche en artikkel om Eurabia-teorien, og vil gjerne be om et intervju med deg. Når har du tid?»

«Det finnes ingen Eurabia-teori, og jeg er på reise, jeg gir ikke intervjuer,» svarer Ye’or noen timer senere.

«Finnes det ingen Eurabia-teori? Hvorfor har du da skrevet boken Eurabia: The Euro-Arab Axis

«Jeg råder deg til å lese den, da vil du forstå.»

«Vil du gi et intervju hvis jeg leser den?»

«Nei, jeg gir ikke flere intervjuer, særlig ikke i Norge, der en forferdelig kriminell handling er blitt utført og en verdensomspennende mediekampanje er lansert for å kriminalisere uskyldige skribenter og intellektuelle, mens den norske regjeringen støtter terror gjennom sitt vennligsinnede forhold til terroristorganisasjoner som Hamas og Hizbollah. Hvis du vil vite mer om Eurabia kan du selv lære hva det er, og hva alle snakker om. Du trenger ikke noe intervju.»

 

Konspirasjonen. Et høytstående europeisk-arabisk nettverk så hemmelig at få har hørt om det, jobber for at muslimene skal overta styringen i Europa. De vil skape den islamske kolonien Eurabia. Så konkret og så eventyrlig er Bat Ye’ors teori, som har dannet ringer i vannet i Europa og USA siden boken kom ut i 2005.

«Krigen mot jihadistisk terrorisme i Europa ble tapt alt i 1973, da Den Euro-Arabiske Koalisjonen ble dannet,» skriver Bat Ye’or i Eurabia: The Euro-Arab axis, som regnes som den første boken i Eurabia-sjangeren. «Frem til i dag er Den Euro-Arabiske Dialogen totalt ukjent for europeere, selv om dens okkulte maskineri har planlagt Europas irreversible forvandling gjennom skjulte kanaler.»

Å lese boken er som å lese definisjonen på en konspirasjonsteori; et utvalg harde fakta bindes sammen på kreativt vis, en mektig allianse konspirerer for å fremme en skjult agenda.

Massemorderen Anders Behring Breivik, bloggeren Fjordman, den nederlandske politikeren Geert Wilders, den Oslo-baserte forfatteren Bruce Bawer, den libyske diktatoren Muammar al-Gaddafi og Høyre-veteranen Hallgrim Berg er blant dem som har omfavnet hele eller deler av Bat Ye’ors fantasifulle Eurabia-univers, som på sin side bygger blant annet på tanker fra den italienske journalisten og forfatteren Oriana Fallaci. Ye’ors bok har med tiden skapt en hel sjanger, med titler som Londonistan, The Last Days of Europe, Defeating Eurabia og While Europe Slept.

I det kontra-jihadistiske parallelluniverset er Bat Ye’or, som ikke har noen formell utdannelse, «verdens ledende ekspert på islamsk antisemittisme». Eurabia-ideen, som begynte som en konspirasjonsteori, har vunnet aksept langt utenfor høyreekstreme kretser.

 

Tøv. Bjørn Olav Utvik, førsteamanuensis ved institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, understreker at han ikke kjenner Bat Ye’ors teori i detalj, men han har forsket mye på islam og avviser at teorien kan ha noen rot i virkeligheten.

- Kristendommen har sin misjonsbefaling om å «gå ut og gjøre alle folkeslag til mine disipler», og tilsvarende er det er en oppfatning blant troende muslimer om at islam har et budskap til hele menneskeheten. Det finnes grupper som driver aktiv misjon for islam, og mange vil nok svare ja hvis de blir spurt om de ønsker seg en verden hvor alle er muslimer. Men at det skulle foregå et organisert fremstøt for å overta Europa, at statslederne i den muslimske verden skulle ha en slik plan, det er renspikket tøv, sier han.

Utvik minner om at islamister knapt har hatt makten i noen muslimske land de siste tiårene, og at det selv i islamistiske grupper som ønsker å komme til makten, er svært få som har en retorikk som tilsier at de ønsker å overta Europa.

- Islamistene jobber først og fremst med endringer i sine hjemland. Til en viss grad finnes det også fromhetsbevegelser i diasporaene, som jobber med å få europeiske muslimer til å leve i pakt med sin religion, men det er noe helt annet enn et målrettet arbeid for å overta Europa, sier Utvik.

 

Ulike varianter. Eurabia-miljøets intellektuelle ambisjoner er i liten grad blitt imøtegått av akademia. I Skandinavia finnes det for eksempel ingen akademiske miljøer som har studert fenomenet. En forsker som har kjennskap til litteraturen og teoriene, er imidlertid den svenske religionshistorikeren Mattias Gardell, professor ved Uppsala Universitet. Han har nylig skrevet en epilog til sin siste bok Islamofobi, der han analyserer Anders Behring Breiviks såkalte manifest. Han forteller at det finnes ulike variasjoner over Eurabia-temaet, i tillegg til Bat Ye’ors «moderkonspirasjon».

- Én variant dreier seg om at det skal finnes noe som heter «Protokollen», som etter sigende ble funnet i en sveitsisk villa. Dette skal ifølge teorien være en protokoll for Det muslimske brorskap, som avslører hvordan de planlegger å ta over Europa, hvordan de skal kontrollere media, og hvordan de skal spre multikulturalisme, antirasisme og andre politisk korrekte ideer for å svekke den europeiske motstandsviljen. En tredje variant forfekter at al-Qaida har et program på syv steg for hvordan de skal ta over Europa, sier Gardell.

Han ser klare likhetstrekk mellom disse teoriene og den teorien som florerte før andre verdenskrig, om en jødisk verdenskonspirasjon.

- De er bygd opp på samme måte som denne teorien, og har samme troverdighet som den. Det er rene konspirasjonsteorier, sier Gardell.

 

Sprer teorien. En av dem som tror på Eurabia-konspirasjonen i sin reneste form, og jobber aktivt med å spre dens ideer, er amerikanske Robert Spencer, som driver bloggen Jihadwatch og leder organisasjonen Stop Islamization of America. Spencer mener Europa er i ferd med å bli til Eurabia.

- Eurabias hovedtrusler er spredningen av sharia, og den medfølgende nedbrytningen av frihet i Europa, skriver han i en e-post til Morgenbladet.

Spencer refererer til såkalt dhimmitude, et mye brukt ord i Eurabia-vokabularet som grovt oversatt betyr underkastelse i møte med islam.

- Bat Ye’or er en pionerhistoriker innenfor dhimmitude, og den fremste stemmen som retter oppmerksomhet mot Eurabias realiteter. Hennes arbeider er verdenshistoriske, skriver Spencer.

Han regnes selv som en ledende skikkelse i miljøet, og støtter Ye’ors versjon av Europas nyere historie fullt ut.

- Bat Ye’ors bok Eurabia forteller om årevis med avtaler mellom EU og Den Arabiske Liga, noe som har lagt til rette for massiv muslimsk innvandring, med motstand mot ethvert forsøk på å assimilere innvandrerne inn i europeiske verdier og kultur. De er blitt oppfordret til å ta med seg sharia til Europa, og har etablert enklaver i flere byer der sharia allerede er loven.

- Mange mennesker ser Eurabia som en konspirasjonsteori. Hva synes du om det?

- De bør åpne øynene for virkeligheten i Europa, svarer Spencer.

 

Islamhatet kommer. På 1980- og 90-tallet rettet høyreradikale grupper i Europa hatet sitt mot tyrkere og pakistanere, ikke mot muslimer som gruppe. Men lenge før 11. september begynte enkelte intellektuelle miljøer på begge sider av Atlanteren å snakke om islamisme som en eksistensiell trussel mot vestlig sivilisasjon.

Dette var bakteppet da Bat Ye?or på midten av 2000-tallet lanserte Eurabia-begrepet, som siden har bredt om seg i mer eller mindre ekstreme varianter.

- Bat Ye’or har klart å gjøre en ekstremt fremmedfiendtlig argumentasjon spiselig innenfor deler av mainstream-høyresiden, sier nederlandske Cas Mudde, professor i statsvitenskap ved DePaw-universitetet i USA og en av verdens fremste autoriteter innen høyrepopulisme.

Bat Ye’or måtte selv som egyptisk jøde flykte fra Egypt til Storbritannia i 1957, da egyptiske Sinai var invadert av Israel, og er i dag bosatt i Sveits. Mudde mener hennes personlige historie har gitt henne et større retorisk spillerom.

- Bat Ye’or får, som somaliske Ayaan Hirsi Ali, kredibilitet fordi hun kommer fra Midtøsten, er kvinne og et offer. Hun kan si ting andre ikke kunne sagt, sier han.

 

Amerikansk publikum. Et annet selvutpekt offer for den islamske trussel er Bruce Bawer, en amerikansk, homofil skribent, bosatt i Oslo. Han har jobbet for nettsiden til norske Human Rights Service, men gir aldri intervjuer i norske medier og har ikke besvart Morgenbladets henvendelse.

Bawer nøler imidlertid ikke med å bruke sine opplevelser i Oslo som utgangspunkt for Eurabia-argumentene han legger frem i høyrevridde amerikanske medier, der han brukes som ekspertkommentator, samt i bøker som While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within.

Også han roser Bat Ye’or. «Ingen bok forklarer den europeiske muslimske situasjonen i all sin kompleksitet bedre enn Eurabia,» skriver Bawer.

Da professor Cas Mudde flyttet til USA, ble han overrasket over gjennomslagskraften til Eurabia-konspirasjonen og folk som Bruce Bawer.

- Jeg møtte konservative som åpenbart ikke var sprø, som spurte om Eurabia. Det jeg ikke hadde fått med meg da jeg bodde i Europa, var hvor mainstream folk som Bruce Bawer er i USA. De som kommer med Eurabia-argumentasjon er innflytelsesrike mennesker i den konservative bevegelsen. Bawer regnes som ekspert på europeiske forhold, fordi han bor der, sier Mudde.

- Hvorfor har ikke ideen fått samme fotfeste i Europa?

- De fleste europeere lar seg ikke overbevise av argumentene. Spådommer om at muslimene vil være majoriteten innen 2050, slår bare ikke an.

Mudde peker på at Eurabia-teorien bygger opp under argumentet om at Europa har sviktet USA og Israel i krigen mot terror, fordi kontinentet er infiltrert av muslimer.

- I USA handler Eurabia om utenrikspolitikk, i Europa om innenrikspolitikk. Eurabia-konseptet er ikke like relevant for europeiske politiske partier som for en liten gruppe kontra-jihadister, de fleste av dem amerikanere, sier Mudde, som understreker at miljøet er ikke-voldelig.

 

Fjordmans idol. I bloggosfæren har Bat Ye’or hatt trofaste følgesvenner i en årrekke. Det kontra-jihadistiske miljøet består av en rekke blogger og nettsteder, og er blitt beskrevet som «et nettverk av nettverk». Bloggeren Fjordman, nå kjent som Peder Are Nøstvold Jensen, er en svoren tilhenger av Eurabia-konspirasjonen i sin reneste form. I teksten «Native revolt: A European Declaration of Independence» fra 2007, som har gitt navn til massemorderen Anders Behring Breiviks manifest, retter han følgende krav mot Europas regjeringer:

«Vi krever at alle dokumentene som omhandler Den Euro-Arabiske Dialogen og dannelsen av eurabiske nettverk for ‘Euro-middelhavssamarbeid’ mellom europeiske og arabiske land siden 1970 - slik Bat Ye’ors Eurabia-arbeid har dokumentert - publiseres og forklares i sin fulle betydning til befolkningen. De som er ansvarlige for dette - ett av de største svik i vestlig sivilisasjonshistorie - bør stilles for retten, fulgt av en periode med generell de-eurabisering av våre lover og regler».

Fjordman er blant dem som trekker de virkelig lange linjene i kampen mellom kristendom og islam. Han har beskrevet opptøyene i franske forsteder i 2005 som «åpningssalvene i fortsettelsen av den jihad mot kristendommen som ble stanset i Wien i 1683», og sammenlignet Europas kommende fall med «Romerrikets andre fall». Passende nok heter også en av de viktigste bloggportalene i Eurabia-universet «Gates of Vienna», med referanse til det berømte slaget i 1683 hvor den osmanske hæren ble drevet tilbake fra Sentral-Europa. Slaget brukes retorisk av en del islamfiendtlige miljøer, som mener Europa står overfor samme situasjon i dag som den gang.

 

Politisk innflytelse. - En indirekte måte å måle innflytelsen til Eurabia-teoriene på, er å se på fremgangen til de anti-islamske partiene i Vest-Europa, mener Mattias Gardell. Han understreker likevel at man skal være forsiktig med å trekke bastante slutninger basert på dette.

Selv har han studert Sverigedemokraterna, som begynte som et klassisk nazistisk parti, men på 1990-tallet erstattet den antisemittiske agendaen med en anti-islamsk.

- I dag er det et pro-sionistisk parti, med det anti-muslimske som sin fremste drivkraft. Det var etter dette skiftet at partiet kom inn i den svenske Riksdagen, sier Gardell.

Han mener selve Eurabia-litteraturen er ukjent for de fleste, men at teoriene er blitt popularisert, blant annet av skribenter som Fjordman. Teoriene har på den måten spredt seg ut i større lag av befolkningen, hvor de verserer i forenklede former: muslimene «yngler», «de kommer bare til å bli flere og flere», og lignende forestillinger. Gardell mener forestillingen om «den grønne fare» oppsto etter at den kalde krigen var over, som en erstatning for kommunismens «røde fare».

- Skribenter, redaktører og politikere begynte å snakke på denne måten. Man begynte å se hver muslim som representant for et enhetlig, tidløst og negativt ladet kollektiv av muslimer, sier Gardell.

 

«Emokrati». Tross en viss politisk innflytelse på enkelte høyrepopulistiske partier, som belgiske Vlaams Belang og Geert Wilders? Frihetsparti i Nederland, har ikke ideen om Eurabia helt slått an i europeisk partipolitikk. Men ved å snakke om islam som en trussel mot Europa, har kontra-jihadismen lansert en diskurs som har forandret europeisk politikk.

I 2006 viet The Economist forsiden til begrepet Eurabia, men endte opp med å forkaste ideen om muslimers demografiske overtagelse av Europa som «skremselspropaganda».

Like fullt: Ideen om at muslimer er i ferd med å overta Europa innenfra, er seiglivet. Den grovt misvisende videoen Muslim Demographics er blitt sett av ti millioner mennesker på YouTube. BBCs motsvar, Muslim Demographics: The truth er bare sett av rundt 100 000.

Høyre-veteranen Hallgrim Berg, forfatter av den islamkritiske boken Amerikabrevet, gikk forrige fredag ut i Vårt Land og advarte mot å avfeie Eurabia-teorien som fantasi. Morgenbladet får tak i ham idet han er på vandring ute i naturen. Han er nødt til å klyve opp på en fjellknaus før han har gode nok mobilsignaler til å snakke med oss.

- Du tror på deler av Eurabia-teorien?

- Teori og teori. Noen kaller det en sammensvergelse eller konspirasjon. Det tror jeg ikke at det er. Men effekten av en del vedtak, handelsavtaler, akademiske nyordninger på universiteter og mange ting som ligger i disse resolusjonene fra tidlig 1970-tall og i den euro-arabiske dialogen, det får den effekten som Bat Ye’or har antydet. Jeg synes det er bedre å kalle det et konsept, eller en fremtidsvisjon, enn en konspirasjon. En konspirasjon skulle omtrent betinge at det står en eller annen sjefskommandant bak og trykker på knappene for hvert eneste samleie Europa rundt, med fødselsoverskudd og alt dette som Bat Ye’or har vært inne på, sier Berg.

- Hva sier du til dem som avskriver dette som overdrevent og konspiratorisk?

- Det må de få lov til å mene. Det er en gammel hersketeknikk å legge tykt på i omtalen av andre.

- Hva er skrekkscenariet du ser for deg for Europa?

- Jeg vil ikke inn på det. Jeg står langt ute i terrenget, og er i grunn ikke i modus for å diskutere Europas undergang eller fremtid akkurat nå. Det får vi ta senere en gang, sier Berg, som forteller at han har tenkt å skrive noe om dette - når Norge går tilbake til demokrati, bort fra emokrati, som han mener er tilstanden vi befinner oss i nå.

 

Knuser myten. Tidligere i år kom den første seriøse, samlede beregningen av Europas muslimske befolkningsvekst, gjennom studien «The Future of the Global Muslim Population» fra amerikanske Pew Research Center. Rapporten anslår at andelen muslimer i Europa vil øke med to prosent innen 2030 - fra seks til åtte prosent av befolkningen. Hvis dette scenariet slår til, vil det i så fall bety en økning fra 44,1 millioner muslimer i dag til 58,2 millioner i 2030. Dette står i skarp kontrast til de Eurabia-skrekkscenariene som verserer, hvor de verste spår at muslimer vil utgjøre 40 prosent av Europas befolkning i 2025.

- I løpet av de neste 20 årene ser vi bare to prosent økning i andelen muslimer i Europa. Vi kalkulerer med at vekstraten flater ut. Så denne økningen er veldig, veldig beskjeden. Det er en relativt liten andel av den samlede befolkningen i Europa. Vi har ikke sett på noe reelt scenario hvor Eurabia kan bli en realitet, sa senior researcher Brian Grim i Pew Research Center til Reuters da studien ble lansert.

I tillegg til å være basert på tvilsom statistikk, mener Bjørn Olav Utvik at ideene om muslimsk overtagelse bygger på flere andre feilslutninger:

- Hvis prosentvis andel av muslimer øker, hva betyr det? Muslimene er like forskjellige som kristne. De som telles som muslimer er ateister, sosialister og kommunister, og er å finne over hele spekteret når det gjelder deres forhold til religion og ideologiske oppfatninger for øvrig. De er ikke noen enhetlig masse, og vil i stadig mindre grad være det etter hvert som de slår røtter her. Når muslimer flytter til Europa, og det går en generasjon eller to, nærmer de seg gjennomsnittet i befolkningen når det gjelder hvor mange barn de får. Barnetallene er dessuten raskt på vei ned i hele den muslimske verden, sier Utvik.

Ifølge studien til Pew Research Center vil også vekstraten for den muslimske befolkningen i verden falle, fra 2,2 prosent vekst per år i perioden 1990 til 2010 til 1,5 prosent per år frem til 2030. Den fallende vekstraten begrunnes med synkende fødselstall i mange land hvor muslimer er i flertall, fordi flere muslimske kvinner tar utdannelse, levestandarden i landene øker og folk flytter fra landsbygda til byene.

- Den arabiske våren får også forestillingen om et enhetlig islam til å slå sprekker?

- Ja, definitivt. I den grad den slår over ende de diktatoriske regimene, ser vi at det i disse landene er et sterkt ønske om demokrati og frihet. Det burde slå noen hull i oppfatningen av hvor store forskjeller det er mellom oss. For det andre vil vi se mangfoldet av politiske og ideologiske retninger tydeligere. Islamismen står sterkt, men bildet av islamismen som en enhetlig størrelse vil også slå sprekker. Vi vil se et spekter av mer liberale, mer moderne, mer konservative, og så videre, pluss en rekke andre ideologiske bevegelser, sier Utvik.

 

I mørke. «I den marerittaktige Eurabia-verdenen vil fremtiden igjen bli fortid, og kristne og jøder vil bli undertrykte minoriteter i et hav av islam; kirker og katedraler vil bli erstattet av moskeer og minareter, bønneropene vil gjalle fra Paris til Rotterdam og London, og restene av det ‘jødisk-kristne’ Europa vil være redusert til små enklaver i en verden av skjeggete arabisktalende menn og burkakledde kvinner. Denne endelige triumfen for islamsk barbari vil ubønnhørlig lede til utslettelsen av det sekulære samfunn, idet homoseksuelle og utro offentlig blir steinet til døde, og forfattere, liberale humanister og multikulturalister blir gjenstand for grov undertrykkelse.» Slik beskriver den britiske journalisten og forfatteren Matt Carr det marerittet Eurabia-tilhengerne ser for seg, i artikkelen «You are now entering Eurabia» fra 2006.

Fordi forestillingene om Eurabia, i alle dets avskygninger, har vært ukjent for de fleste, har tilhengerne av det mørke fremtidsscenariet kunnet dyrke det i fred, uten å møte særlig motbør fra akademia, presse eller offentligheten for øvrig. Offentligheten har ikke oppholdt seg der Eurabia har vokst frem, og ikke tatt forestillingen tilstrekkelig på alvor til å oppsøke den der den er. Bjørn Olav Utvik erkjenner at det er vanskelig å komme i diskusjon med Eurabia-tilhengerne:

- Her på Blindern er ikke tilhengerne av disse teoriene særlig høylytte. Det er nesten et problem - jeg skulle ønske jeg møtte dem oftere, for eksempel når jeg er ute og holder foredrag, for det er veldig viktig at disse tingene blir diskutert, sier islamforskeren.

 

Annonse