04:00 - 25. februar 2011

EU frykter flyktningkaos

Gaddafi truer med å utløse en migrasjonsflom over Europa.

Sjøveien til Europa: En båt med imigranter kommer til havnen på den italienske øya Lampedusa, mandag 21. februar. Opprørene i Nord-Afrika har satt Italias imigrasjonsmyndigheter under hardt press. Foto: Roberto Salomone/Scanpix
Annonse