04:00 - 28. januar 2011

En studie i konflikthåndtering

På ett punkt er Nedkvitnesaken ikke unik: Arbeidsmiljøundersøkelser blir ofte brukt til å fjerne brysomme medarbeidere.

Til sak mot arbeidsgiver: Arnved Nedkvitne under ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Denne uken ble de siste vitner avhørt og onsdag holdt advokatene sine sluttinnlegg i arbeidsrettssaken i Borgarting lagmannsrett. For Arnved Nedkvitne og hans advokat Vidar Strømme har det vært vesentlig å få kartlagt omstendighetene rundt en arbeidsmiljøundersøkelse. En bedriftspsykolog ble i 2006 hyret inn for å undersøke arbeidsmiljøet på Historisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO), noe Nedkvitne lenge hadde etterlyst. Men daværende instituttstyrer Jorunn Bjørgum hadde uten at Nedkvitne var gjort kjent med det, endret psykologens mandat slik at oppdraget ikke lenger gjaldt undersøkelse av arbeidsmiljøet generelt, med innhenting av materiale til en mulig personalsak mot Nedkvitne.

Nedkvitne lot seg intervjue av psykologen i den tro at dette handlet om arbeidsmiljøet ved instituttet og opptrådte da «tillitsfullt», ifølge psykologen. Da den nå avsatte professoren i middelalderhistorie kom under vær med at det var en Nedkvitne-sak psykologen arbeidet med, var tilliten borte. Dette, mener Nedkvitne og hans advokat, forklarer både uteblivelsen fra møter og de beske ytringene Nedkvitne rettet mot Bjørgum i en e-post, en av de to e-postene som ligger til grunn for at han ble avskjediget i februar 2009.

Annonse