04:00 - 03. juni 2011

Det er håp for velferdsstaten

Årets vinner av Holbergprisen, historikeren Jürgen Kocka, mener at flere eldre bør jobbe.

Foto: Maurice Weiss/OSTKREUZ

Når Holbergprisen deles ut i Bergen neste uke, vil prisvinner Jürgen Kocka forelese om forholdet mellom sivilsamfunnet og velferdsstaten siden det 19. århundre. Tyskeren, som er blant verdens mest anerkjente historikere, krediteres blant annet for å ha bidratt til et paradigmeskifte hvor historiefaget er åpnet opp mot samfunnsvitenskapene.

 

Arbeidsdeling. I forelesningen vil han argumentere for at både velferdsstatens og sivilsamfunnets overlevelse avhenger av deres relasjon til hverandre. Han utdyper overfor Morgenbladet:

Annonse