04:00 - 01. juli 2011

Barnas seier

Zarife Kashtanjevas seier over Norge i Høyesterett kan tvinge myndighetene til å ta større hensyn til barn i utvisningssaker.

Vant over staten: Zarife Kashtanjeva fikk medhold i Høyesterett og får bli i Norge. Dommen kan skape presedens for lignende saker i fremtiden. Foto: Thor Brødreskift
Annonse