Annonse
04:00 - 19. november 2010

– Vi har lyktes bra

Audun Lysbakken mener Norge lykkes bedre enn andre land og forklarer de negative trendene med endret innvandringsmønster.

Handlingsrom: Integrasjon ser ut til å lykkes best der staten har en direkte finger med i spillet, men inkluderingsminister Audun Lysbakken ser likevel flere felt hvor privat sektor er kommet lenger enn det offentlige. Foto: Aleksander Andersen/Scanpix
Annonse

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken viser til undersøkelser fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) som tyder på at Norge er bedre på integrering enn de fleste andre europeiske land.

– For eksempel har vi lavere arbeidsledighet blant innvandrere. Men slike sammenligninger gjør oss ikke fornøyde. Selv om 50 prosent av innvandrerbarna i Sverige og Danmark lever i familier som defineres som fattige, er en andel på 30 prosent i Norge like fullt altfor høy.

Nytt mønster. Ministeren mener at de fleste negative utviklingstrekkene i rapporten som måler graden av integrasjon, skyldes at innvandrerne til Norge i stadig større grad kommer fra land hvor befolkningen har et dårligere utgangspunkt for å integreres her:

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse