Annonse
04:00 - 09. april 2010

Utenriksanalyse: Hvor stopper Europa?

EUs mektigste ledere vil holde Tyrkia utenfor. Men de sliter med å begrunne hvorfor.

Ut eller inn: Tyrkia oppfyller snart de formelle kravene til å bli medlem av EU. Foto: Scanpix
Annonse

Mens observatører spekulerer i eurosonens sammenbrudd, pendler Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan mellom Berlin og Paris for å fremme sitt lands EU-medlemskap. Forhandlingene mellom EU og Tyrkia, som har pågått siden 2005, står i stampe. EU insisterer på at utvidelsesforhandlingene nærmest er tekniske prosesser, og at søkerland må oppfylle et sett med kriterier for medlemskap. Men Tyrkias søknad om medlemskap konfronterer unionen med langt mer grunnleggende spørsmål. Det står om hva fremtidens EU skal være.

Fremst i rekken av skeptikere til tyrkisk medlemskap står Frankrikes president Nicolas Sarkozy og Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Problemet deres er å begrunne et nei på andre måter enn ved å vise til Tyrkias annerledeshet. En slik begrunnelse vil bety et grunnleggende brudd med kjernen i EUs selvforståelse som et åpent og kosmopolitisk prosjekt. Samtidig må organisasjonen være i stand til å definere sine egne grenser hvis den skal ha mulighet til å bevare ambisjonene om å være et politisk prosjekt og ikke bare et frihandelsområde.

Utvidelser har alltid vært oppfattet som risikable for EU. Allerede på 1970-tallet, da utvidelsene til Hellas, Spania og Portugal var på trappene, var man bekymret for systemets evne til å bære flere medlemmer. I en rapport fra Brussel het det at «det knaker i Kommisjonens og Rådets strukturer og det er tvilsomt om de vil overleve med et enda større antall medlemsland, som alle har sine spesielle interesser å forsvare». Frykten for institusjonelt sammenbrudd ble gjort til skamme etter at Hellas, Spania og Portugal gikk inn i det daværende EEC på 1980-tallet. I dag er faren for strukturelt sammenbrudd et langt større problem.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Staten har i årevis forfulgt og dømt folk som ikke har gjort seg skyldig i noe ulovlig. Ofrene for den omfattende systemsvikten som er avslørt gjennom den såkalte trygdeskandalen,…»