04:00 - 09. april 2010

To mann på Karl Johan

Vi samlet krigsheltene Gunnar Sønsteby og Erik Gjems-Onstad for å bilegge «gutten med sykkelen»-striden og snakke om alt mulig annet. Forsøket lyktes bare delvis.

Ingen skygger: Erik Gjems-Onstad (til høyre) og Gunnar Sønsteby tilbake på Karl Johan, på samme sted som de – uavhengig av hverandre – 69 år og 363 dager tidligere så tyskerne marsjere inn og okkupere Norge. Skyggene glemte vi å måle. Foto: Ellen Lande Gossner

Ramme: Et møterom i avisens lokaler, en pakke Gjende-kjeks, en kanne kaffe. Forslaget om å møtes på Grand Café ble nedstemt da Sønsteby mente det var «bortkastet tid» å spise. Han dukket deretter opp 50 minutter for sent, og begynte å fleipe om Osvald-gjengen. Gjems-Onstad hadde da lenge sittet klar med dokumenter og bildebevis for å overbevise Sønsteby om at det er han, og ikke Sønsteby, som er «gutten med sykkelen» på bildet fra tyskernes innmarsj 9. april 1940. Denne påstanden har vært gjenstand for en viss strid i Morgenbladets spalter de siste månedene. Vi ønsket å samle de to dekorerte krigsheltene, 70 år etter, for å komme til enighet og snakke om andre ting.

 

«Vanvittig». – Det er nå 70 år siden 9. april, og vi har samlet dere for å snakke litt om det.

Annonse