04:00 - 24. september 2010

Riksadvokat Knoll og førstestatsadvokat Tott

Riksadvokaten anser seg habil, men tar likevel et skritt til side av hensyn til inntrykket folk måtte ha. Er det sånn det skal være, at det er hvordan ting fortoner seg, som skal telle?

Treholt-saken: Tor-Aksel Busch (nærmest) og Lasse Qvigstad: Arne Treholts evige motpart. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

Alt flyter, men dette består: Arne Treholts motpart er evig og evinnelig Lasse Qvigstad og Tor-Aksel Busch. Det er bare et intermezzo nå, når påstanden om forfalsket pengebevis undersøkes, at dette komplekset er ute av deres hender.

Selv var jeg i 1985 en forbipasserende idiot som så køen av skuelystne foran Tinghuset og tenkte jøss, kan man se Treholt? Neste dag stilte jeg grytidlig om morgenen og var blant dem som slapp inn. Det som gjorde inntrykk var at Treholts stemme var så lys, at dommeren var en knøttliten eldre dame og at Busch og Qvigstad var så unge og likevel så suverene. Noe skurrer blant folk flest når disse to også 25 år senere håndterer saken. Men er det ikke nettopp en fordel at de kan saken skikkelig? Eller er det noe med selve strukturen i denne innadvendte institusjonen Påtalemyndigheten som gjør at vi så lett tenker at her er noe muffens?

Blant dem som i motsetning til statsmaktens Knoll og Tott har forlatt påtalemyndigheten er advokat Erling O. Lyngtveit. Han arbeidet gjennom 1980-årene som statsadvokat i Oslo og hos Riksadvokaten, som riksadvokatfullmektig. En tid var han også assisterende Riksadvokat. Siden har han møtt påtalemyndigheten fra den andre siden, som forsvarsadvokat. Lyngtveit er så vidt interessert i institusjonen Riksadvokaten at han var bidragsyter til et av de ytterst få skrifter som er skrevet for lekfolk: «Riksadvokater gjennom 100 år.»

Annonse