04:00 - 19. februar 2010

PST advarer om økt radikalisering

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la torsdag denne uken frem sin trusselvurdering for 2010. Der heter det blant annet at det i enkelte miljøer i Norge pågår aktiviteter som kan bidra til å endre trusselsituasjonen i løpet av 2010, og at dette i første rekke gjelder miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi.

PST mener også trusselen fra ekstreme islamister i Norge kan øke dersom deres utenlandske kontakter endrer sin strategi til å omfatte mål i Europa. Videre står det i PST-rapporten:

«Enkelte personer bosatt i europeiske land reiser til konfliktområder for å delta i treningsleire og få kamperfaring. Det er også mange som reiser fra Norge, blant annet til Afghanistan, Pakistan og Somalia. Selv om de fleste som reiser til disse landene gjør det av legitime årsaker, kan noen av reisene være knyttet til ekstrem islamistisk aktivitet. Det er vanskelig å skille ut potensielle trusselaktører fra den store strømmen av reisende. Personer som returnerer fra opphold i treningsleire, vil kunne utgjøre en direkte trussel ved at de har fått kamperfaring og blitt ideologisk påvirket til å gjennomføre terroraksjoner. De vil sannsynligvis også utgjøre en indirekte trussel i form av å være ideologiske pådrivere for radikalisering av andre.»

Annonse