Annonse
04:00 - 24. desember 2010

Og Josef dro derfor opp fra Nasaret

Kan det finnes reiseskildringer som er viet så mye oppmerksomhet på et så spinkelt kildegrunnlag? Lukas bruker 19 ord. Så er de fremme. Og så er Jesus født.

Josef vei: Fra Nasaret til Betlehem
Annonse

Evangelisten Lukas er faktisk den eneste som sier det finnes en reise forut for Jesu fødsel. Reisen skyldes at keiser Augustus pålegger «alle» å delta i en folketelling. Derfor må folk la seg innskrive der de kommer fra. Og det står skrevet i Lukas, det andre kapitlet: «Josef hørte til Davids slekt og drog derfor opp fra Nasaret i Galilea til Judea, til Davids by Betlehem.»

Disse 19 ordene er det vi har. Intet mer. Alt som finnes av kunstuttrykk, dogmer og tro, enn si forskning, om Josefs reise med Maria, har sitt utspring her. Ingen andre linjer i Det nye testamentet bekrefter reisen. Heller ingen antikke sekulære kilder.

Den gresk som Lukas skrev, var kultivert, men faktabasert historieskriving var ikke hans prosjekt. Han ville si noe om Jesus. Ikke desto mindre hviler hele reiseberetningen på denne ene, historisk sett noe upålitelige kilden, der han nedtegnet én knapp setning for om lag 1900 år siden. Altså må vi lese inn i teksten alt vi kan ønske eller forestille oss. For eksempel eselet. Vi vet ikke at Maria red på et esel, men det er ikke usannsynlig. Eller reiseruten. For om reisen faktisk fant sted, som det finnes gode teologiske grunner til å betvile (som vi nå skal la ligge, siden det er jul), var det tre veier å gå: I øst i Jordan-dalen, i vest ved havet eller mot syd, gjennom fjell og daler i Samaria og Judea.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse