04:00 - 12. februar 2010

Ny vending i sykkelgutt-saken

Tikken Manus er overbevist om at Erik Gjems-Onstad, og ikke Gunnar Sønsteby er «gutten med sykkelen».

Stridens kjerne: Hvem er gutten med sykkelen til venstre i bildet? Karl Johans gate 9. april 1940.

Vår avis har i noen tid dekket debatten om hvem som er «gutten med sykkelen» på bildet 9. april 1940.

Det har lenge vært oppfattet at «gutten på sykkelen» var Gunnar «Kjakan» Sønsteby. Hjemmefrontmuseets direktør Arnfinn Moland er blant dem som har formidlet dette.

Fremstillingen ble utfordret av krigshelt og innvandringsmotstander Erik Gjems-Onstad i Morgenbladet 16. oktober.

Annonse