04:00 - 29. januar 2010

Mellom umulige ytterpunkter

Jussprofessor Aslak Syse venter på hva Ap- politiker Gunn Karin Gjul mener om enslige menns rett til assistert befruktning.

Farlig blanding: Ved å blande juss og medisin risikerer man å gjøre unntakene til gjeldende norm for alle, sier professor i velferdsrett Aslak Syse, som også er medisiner og jobbet som lege før han ble jurist.

– Aslak Syse, du har bidratt til utviklingen av faget velferdsrett på juridisk fakultet, der etablerte kunnskaper og begreper settes inn i en ny rettslig sammenheng. Det virker derfor naturlig å stille deg spørsmålet som debatteres i Morgenbladets spalter: Er det en menneskerettighet å få barn?

– Det er helt klart ingen menneskerett å få barn, forstått på den måten at dette er beskyttet av menneskerettslige konvensjoner. Samtidig er retten til familieliv beskyttet, og det skal altså en del til for at samfunnet skal kunne gripe inn for aktivt å hindre at folk får barn. Tvangssterilisering og tvangsabort hører det forrige århundre til. Det skal også gode grunner til, stort sett hensynet til barnets beste, å frata foreldrene omsorgen og ansvaret for et barn.

– Hva med dem som ønsker seg barn, men som ikke kan?

Annonse