04:00 - 29. januar 2010

Mellom umulige ytterpunkter

Jussprofessor Aslak Syse venter på hva Ap- politiker Gunn Karin Gjul mener om enslige menns rett til assistert befruktning.

Farlig blanding: Ved å blande juss og medisin risikerer man å gjøre unntakene til gjeldende norm for alle, sier professor i velferdsrett Aslak Syse, som også er medisiner og jobbet som lege før han ble jurist.
Annonse